Potrivit legislației privind protecția mediului pe care Uniunea Europeană a adoptat-o, România este nevoită să o implementeze și să se asigure de respectarea ei la nivel național. Legislația prevede măsuri obligatorii privind problematica deșeurilor începând cu procesul de colectare și finalizând cu depozitarea și refolosirea materialelor reciclate.

În acest sens, toate societățile comerciale din țara noastră trebuie să se documenteze cu privire la legislația națională privind protecția muncii. Conform obiectului de activitate, societatea este obligată să adopte politici și măsuri care să urmărească diminuarea impactului generat de activitatea prestată asupra mediului înconjurător și implicit asupra sănătății publice.

Reglementările legale în România sunt aliniate legislației Uniunii Europene, fiind adoptate legi care privesc regimul deșeurilor, iar întreaga responsabilitate privind această activitate îi revine Ministerului Mediului prin agenția sa specializată – Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Printre cele mai importante legi ce vizează regimul deșeurilor menționăm:

  • Legea 211/2011 care precizează măsurile privind protecția mediului și sănătatea cetățenilor prin prevenirea efectelor negative sau diminuarea impactului produs de generarea și gestionarea deșeurilor. Totodată, este specificat în lege că producătorii și posesorii de deșeuri (persoane juridice) au obligația de a realiza și a deține o descriere a deșeurilor periculoase generate din activitatea întreprinsă, în vederea stabilirii modului de tratare și înlăturare a lor.
  • HG 856/2002 care vizează evidența gestiunii deșeurilor, incluzând clasificarea acestora ținând cont de industrie. Operatorii economici care în urma prestării activității conform codului CAEN au ca obligație întocmirea unei evidențe privind gestiunea deșeurilor, în funcție de tipul acestuia. 
  • HG 1061/2008 – reprezintă procedura de reglementare și control al transportului deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Important de menționat este faptul că transportul deșeurilor se efectuează numai către agenții economici care dețin autorizație de mediu potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru procesul de colectare/tratare/valorificare/înlăturare.

Cele mai citite articole

De asemenea, este important de menționat că societățile care își desfășoară activitatea comercială pe un cod CAEN autorizabil sunt obligate sa obțină viza anuala autorizatii de mediu

Autorizaţia de mediu reprezintă documentul eliberat de autoritatea responsabilă cu protecția mediului, mai exact Agenția pentru Protecția Mediului. Aceasta precizează cadrul/condițiile de funcționare a unei activități cu potențial impact asupra mediului înconjurător, actul fiind obligatoriu încă din etapa punerii în funcțiune a societății. Mai concret, acest lucru înseamnă că autoritatea pentru protecţia mediului se va asigura, în cazul în care se acordă o autorizație, că toate condițiile de autorizare ating obiectivele și rezultatele preconizate de lege. 

Tipurile de deșeuri produse de companii pot varia în funcție de industria în care își desfășoară activitatea. Fiecare business produce diferite tipuri și cantități de deșeuri, din acest motiv este esențial să se abordeze un management sigur și de durată privind regimul deșeurilor. 

Este important de menționat că indiferent de activitatea prestată, este nevoie de o conștientizare a societăților comerciale privind necesitatea de respectare a cadrului legal și protejarea mediului înconjurător pentru bunăstarea întregii comunității. Orice generator de deșeuri trebuie să se documenteze cu privire la legislația privind protecția mediului și să își respecte obligațiile ce îi revin prin acest statut.

Cele mai citite articole