Urmarea unui curs de business analysis este o alegere importantă pentru toţi cei care doresc să îşi schimbe jobul, pentru cei care doresc să investească în cariera lor sau pentru persoanele care simt că au o vocaţie în acest sens. Analiza mediului de afaceri, sau business analysis este un subiect de mare interes care preocupă atât companiile, cât şi clienţii companiilor. În realitate, acest job este încă unul “tânăr” şi puţin recunoscut, dar este important pentru că un astfel de specialist poate face diferenţa dintre faliment şi succes al unei campanii sau al unei companii.

Cursurile de business analysis permit aprofundarea analizei de business prin înţelegerea nevoii care stă la baza businessului, a mediului intern şi extern în care acesta se dezvoltă, precum şi care sunt cerinţele care garantează reuşită.

Ce rol are un analist de afaceri?

Analistul de afaceri este în realitate un agent al schimbării, o persoană care identifică noile oportunităţi şi care accentuează nevoia de îmbunătăţire a modului în care o companie operează. De asemenea, acest specialist are rolul de a facilita procesul de schimbare şi de implementare, fiind implicat în toate nivelurile funcţionale ale companiilor, aducându-şi contribuţia în procesul de definire şi implementare a strategiei sau definirii obiectivelor şi cerinţelor de business. În plus, acest specialist facilitează comunicarea nu numai între departamentele firmei, ci şi între firmă şi acţionari, între acţionari, asigurând o viziune de business transparentă şi clară.

Practic, principalele obiective ale analistului de business includ:

·  identificarea nevoii reale de business şi considerarea alternativelor;

·  aplanarea conflictelor între departamente sau în echipe în momentul dezvoltării;

·  evaluarea impactului pe care îl are business-ul, precum şi evaluarea costurilor implicate şi a beneficiilor urmărite;

·  analizarea şi monitorizarea cerinţelor;

·  extragerea, culegerea şi ulterior analizarea şi comunicarea cerinţelor de business prin aplicarea metodologiilor, tehnicilor şi practicilor asociate colaborării.

Analistul de business vs. managerul de proiect – amici sau inamici?

De cele mai multe ori, aceste două titulaturi sunt confundate. Managerul de proiect nu are aceleaşi atribuţii ca şi analistul de business, ambele roluri fiind necesare în cadrul unei firme şi conducând la reuşita proiectului şi la creşterea performanței. Ariile de interes sunt comune între cei doi specialişti, însă fiecare are sarcini şi responsabilităţi specifice şi clare. De asemenea, fiecare specialist poseda o serie de abilităţi, calităţi şi cunoştinţe pentru a-şi îndeplini sarcinile specifice.

În timp ce managerul de proiect este responsabil de proiect şi administrează resursele umane şi tehnice care sunt necesare realizării şi finalizării acestuia, asigurându-se că este livrat la timp şi în bugetul stabilit iniţial, analistul de business se asigura că obiectivele, scopul şi strategia de implementare sunt bine înţelese.

Cu alte cuvinte, ambele roluri din cadrul companiei împărtăşesc scopul final, şi anume acela de a-şi asigura succesul. Rolul unui analist de business este unic, iar valoarea este evidentă atunci când acesta este implicat în dezvoltarea proiectelor, încă de la început.

Lasa un comentariu

Comentariul trebuie sa contina minim 30 de cuvinte pentru a fi publicat!