Procedura de rectificare a declarațiilor către AFM este un proces esențial în situația în care un agent economic raportează date eronate în declarația privind obligațiile către Fondul pentru Mediu. 

În diverse situații, este posibil ca operatorii economici să realizeze că au declarat greșit anumite informații în declarațiile lor către Fondul pentru Mediu. Aceasta poate fi rezultatul unor erori umane, informații incomplete sau o neînțelegere a cerințelor legale. Rectificarea devine necesară pentru a asigura corectitudinea și conformitatea informațiilor fiscale, dar și pentru a evita eventualele sancțiuni sau penalități.

Există posibilitatea ca agentul economic să poată modifica declarația, însă doar măsura în care documentul nu s-a încărcat în aplicația AFM-online. După cum se cunoaște deja, pentru a întocmi și depune online o declaratie fondul de mediu este necesară înrolarea în sistemul electronic pus la dispoziție de AFM.

Însă, dacă declarația a fost încărcată și aprobată, acesta nu mai permite modificări, fapt ce impune întocmirea și depunerea unei declarații rectificative.

Atunci când contribuabilii/plătitorii au mai multe obligații către Fondul pentru Mediu și declară eronat una sau mai multe dintre acestea, în momentul completării declarației rectificative, aceștia vor înregistra toate datele corecte în toate rubricile, nu doar în acele rubrici în care s-au făcut erori inițiale.

Cum se depune declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă?

Declarația se transmite în format digital doar prin respectarea prevederilor Ordinului nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările și completările ulterioare

Cele mai citite articole

Aceasta se depune cu ajutorul serviciului Depunere declaratii online și doar dacă sunt atașate documente justificative din care să rezulte corectitudinea informațiilor înscrise în declarația rectificativă. Pe actele anexate trebuie să existe semnătura electronică calificată a persoanei autorizate.

După încărcarea documentelor, Administrația Fondului pentru Mediu verifică îndeplinirea tuturor condițiilor legale. În cazul în care toate cerințele sunt respectate, declarația rectificativă este aprobată. 

Un email de confirmare este trimis către adresa de email specificată în cererea de înregistrare a societății economice în sistemul electronic.

Concluzii

Depunerea declarației rectificative la Fondul pentru Mediu reprezintă o modalitate eficientă de corectare a informațiilor eronate sau incomplete din declarația inițială. Prin respectarea procedurilor legale, contribuabilii și plătitorii pot asigura conformitatea cu legislația și evita potențialele sancțiuni.

Dacă te confrunți cu dificultăți în depunerea declarațiilor către AFM, în calitate de contribuabil la Fondul pentru Mediu, apelează cu încredere la serviciile furnizate de compania EnviroCons.

Echipa EnviroCons oferă consultanță de mediu pentru a îmbunătăți performanța de mediu a afacerii tale, furnizând soluții sigure și adaptate activității pe care o desfășori.

Cele mai citite articole