Regula de trei simplă este un concept matematic fundamental, folosit pentru a rezolva problemele de proporționalitate. Această regulă este o metodă eficientă de calcul pentru a determina o valoare necunoscută în funcție de relația directă sau inversă dintre două sau mai multe seturi de date. 

Cu ajutorul regulei de trei simplă, putem estima cantitățile, rapoartele sau ratele în diverse contexte, de la probleme financiare și economice la probleme practice de zi cu zi. 

Ce este regula de trei simplă?

Regula de trei simplă este o metodă matematică utilizată pentru a rezolva problemele de proporționalitate și pentru a determina o valoare necunoscută pe baza relației dintre două sau mai multe seturi de date cunoscute. Această regulă se bazează pe premisa că două proporții sunt egale, ceea ce înseamnă că dacă o cantitate este proporțională cu o altă cantitate, ele pot fi folosite pentru a calcula o a treia cantitate necunoscută. Regula de trei simplă poate fi aplicată în numeroase domenii, cum ar fi matematica financiară, științele naturale, economie, medicină și multe altele.

Regula de trei simplă se bazează pe două tipuri principale de proporții:

 • Directă (direct proporțională): Acest tip de proporție apare atunci când cele două cantități cresc sau scad împreună. Cu alte cuvinte, pe măsură ce o cantitate crește, cealaltă cantitate crește și ea, și viceversa. Pentru a rezolva problemele de proporționalitate directă, folosim regula de trei simplă astfel:
  • Dacă A este proporțional cu B și A este cunoscut, iar B este necunoscut, putem folosi formula: B = (A * C) / D, unde C și D sunt celelalte cantități cunoscute care completează proporția.
 • Inversă (invers proporțională): Acest tip de proporție apare atunci când o cantitate crește pe măsură ce cealaltă cantitate scade și invers. În acest caz, pentru a rezolva problemele de proporționalitate inversă, folosim regula de trei simplă astfel:
  • Dacă A este invers proporțional cu B și A este cunoscut, iar B este necunoscut, putem folosi formula: B = (A * C) / D, unde C și D sunt celelalte cantități cunoscute care completează proporția. Totuși, în acest caz, C și D sunt invers proporționale cu A.

Regula de trei simplă este o tehnică simplă, dar puternică, care poate fi folosită pentru a rezolva o varietate de probleme practice. Ea poate fi aplicată în contexte variate, cum ar fi calcularea prețurilor, estimarea distanțelor, determinarea ratei de schimb și multe altele. Este important să se înțeleagă corect relațiile dintre cantități și să se aplice formula corespunzătoare pentru a obține răspunsul corect într-o problemă dată.

Cum se folosește regula de trei simplă?

Regula de trei simplă se folosește pentru a rezolva problemele de proporționalitate și pentru a determina valori necunoscute pe baza relației dintre două sau mai multe seturi de date cunoscute. Iată cum se aplică regula de trei simplă:

 • Identifică proporția: În primul rând, identifică proporția sau relația de proporționalitate dintre cantitățile cunoscute și cantitatea necunoscută. Este important să stabilești dacă relația este directă sau inversă. Acest pas este esențial pentru a aplica formula corectă.
 • Notează proporția: Scrie proporția sub forma unei ecuații. Folosește variabile pentru a reprezenta cantitățile cunoscute și necunoscute. De obicei, relația se poate exprima astfel: “A este proporțional cu B” sau “A este invers proporțional cu B.”
 • Aplică formula:

a. Proportionalitate directă: Dacă relația este directă, poți folosi formula:

B = (A * C) / D

Unde:

 1. B este cantitatea necunoscută pe care dorești să o calculezi.
 2. A este cantitatea cunoscută care este proporțională cu B.
 3. C și D sunt celelalte cantități cunoscute care completează proporția.

b. Proportionalitate inversă: Dacă relația este inversă, poți folosi aceeași formulă, dar C și D vor avea relația inversă cu A și B. Deci, pentru proporționalitate inversă, formula va arăta astfel:

B = (A * D) / C

 • Calculează valoarea necunoscută: După ce ai completat formula cu valorile cunoscute, efectuează calculul și obține valoarea cantității necunoscute.
 • Explică răspunsul: Asigură-te că răspunsul tău este în concordanță cu contextul problemei și că este exprimat în unitățile potrivite.
 • Verificare (opțională): În unele cazuri, este recomandabil să verifici răspunsul tău pentru a te asigura că este corect. Poți face acest lucru prin aplicarea inversă a regulei de trei simplă și comparând rezultatele.

Iată un exemplu:

Problemă: Dacă 3 litri de lapte costă 6 lei, cât costă 5 litri de lapte?

Soluție:

 1. Identificăm proporția: “Cantitatea de lapte este proporțională cu prețul.”
 2. Scriem ecuația: 3 litri (cantitate cunoscută) = 6 lei (preț cunoscut) și 5 litri (cantitate necunoscută) = x lei.
 3. Aplicăm formula pentru proporționalitate directă:

x = (5 * 6) / 3 = 10 lei.

Prin urmare, 5 litri de lapte costă 10 lei.

Cum se folosește regula de trei simplă inversă?

Cum se folosește regula de trei simplă inversă?

Sursa foto

Cele mai citite articole

Regula de trei simplă inversă se folosește pentru a rezolva problemele de proporționalitate în care două sau mai multe cantități sunt invers proporționale una față de cealaltă. Pentru a aplica regula de trei simplă inversă, urmează acești pași:

 • Identifică proporția inversă: În primul rând, identifică că relația dintre cantitățile cunoscute și cantitatea necunoscută este una invers proporțională. Acest lucru înseamnă că, pe măsură ce o cantitate crește, cealaltă cantitate scade și invers. Este important să recunoști această relație pentru a aplica formula corectă.
 • Notează proporția: Scrie proporția sub forma unei ecuații, folosind variabile pentru a reprezenta cantitățile cunoscute și cantitatea necunoscută. O relație invers proporțională poate fi exprimată, de obicei, ca “A este invers proporțional cu B.”
 • Aplică formula:
  1. Formula pentru regula de trei simplă inversă este similară cu cea pentru proporționalitatea directă, dar cu o schimbare a pozițiilor variabilelor. Iată formula:

B = (A * D) / C

Unde:

 1. B este cantitatea necunoscută pe care dorești să o calculezi.
 2. A este cantitatea cunoscută care este invers proporțională cu B.
 3. C și D sunt celelalte cantități cunoscute care completează proporția.
 • Calculează valoarea necunoscută: După ce ai completat formula cu valorile cunoscute, efectuează calculul pentru a obține valoarea cantității necunoscute.
 • Explică răspunsul: Asigură-te că răspunsul tău este în concordanță cu contextul problemei și că este exprimat în unitățile potrivite.
 • Verificare (opțională): În unele cazuri, este recomandabil să verifici răspunsul tău prin aplicarea inversă a regulei de trei simplă inversă și compararea rezultatelor.

Iată un exemplu:

Problemă: Dacă doi muncitori pot finaliza o lucrare în 8 zile, cât timp va dura pentru ca un singur muncitor să o termine?

Soluție:

 • Identificăm proporția inversă: “Numărul de muncitori este invers proporțional cu timpul necesar pentru a finaliza lucrarea.”
 • Scriem ecuația: 2 muncitori (cantitate cunoscută) = 8 zile (timp cunoscut) și 1 muncitor (cantitate necunoscută) = x zile.
 • Aplicăm formula pentru proporționalitate inversă:

x = (2 * 8) / 1 = 16 zile.

Prin urmare, un singur muncitor va avea nevoie de 16 zile pentru a finaliza lucrarea.

De ce este importantă regula de trei simplă?

Regula de trei simplă este importantă din mai multe motive în viața de zi cu zi și în diverse domenii, cum ar fi matematica financiară, economia, științele naturale și multe altele:

 • Rezolvarea problemelor practice: Regula de trei simplă oferă o metodă simplă și eficientă pentru rezolvarea unei game variate de probleme practice. Aceasta poate fi folosită pentru a calcula prețurile, ratele, distanțele, cantitățile și multe alte aspecte ale vieții de zi cu zi. De exemplu, oamenii o folosesc pentru a determina cât timp va dura să completeze o sarcină, cât costă un produs sau pentru a planifica achiziții sau călătorii.
 • Economie și finanțe personale: În domeniul finanțelor personale, regula de trei simplă este utilă pentru a calcula cheltuielile, economiile și ratele de dobândă. Aceasta ajută oamenii să facă decizii financiare informate și să planifice bugetele personale.
 • Economie și afaceri: În domeniul afacerilor, regula de trei simplă este utilizată pentru a calcula prețurile de producție, costurile unitare și pentru a analiza relațiile dintre variabilele economice. Aceasta ajută la stabilirea prețurilor de vânzare, la estimarea profitabilității și la planificarea resurselor.
 • Științe și inginerie: În științe și inginerie, regula de trei simplă este folosită pentru a face calcule și estimări în diverse contexte, precum chimie, fizică, biologie și inginerie. De exemplu, ea poate fi aplicată pentru a calcula concentrațiile, vitezele, masele și volumele în diferite experimente și aplicații practice.
 • Medicină: În domeniul medical, regula de trei simplă este utilizată pentru a calcula dozele de medicamente, cantitățile de substanțe chimice și alte aspecte legate de tratamente și diagnostic. Este esențială pentru asigurarea unei administrări corecte a medicamentelor și a tratamentelor medicale.
 • Învățământ și educație: Regula de trei simplă este o abilitate matematică fundamentală pe care elevii o învață în școală, iar profesorii o folosesc pentru a explica concepte de proporționalitate și pentru a dezvolta gândirea logică și abilitățile de rezolvare a problemelor.

Cine a inventat regula de trei simplă?

Regula de trei simplă este una dintre cele mai vechi metode matematice și nu poate fi atribuită unei singure persoane ca inventator. Ea a fost folosită și dezvoltată de-a lungul istoriei de numeroși matematicieni, savanți și oameni de știință din diferite culturi și perioade.

Regula de trei simplă are rădăcini istorice îndelungate și a fost utilizată în diverse civilizații antice, inclusiv în Egiptul antic și Babilon. De-a lungul timpului, diferite culturi și școli de gândire au contribuit la dezvoltarea și rafinarea acestei reguli matematice.

În esență, regula de trei simplă se bazează pe principii fundamentale de proporționalitate și raționament matematic, astfel încât nu poate fi atribuită unei singure persoane ca inventator. Ea a evoluat în timp ca un instrument esențial în rezolvarea problemelor practice și matematice și a devenit o parte integrantă a educației matematice.

Alte reguli importante în matematică

Alte reguli importante în matematică

Sursa foto

În matematică, există multe reguli importante și concepte fundamentale care stau la baza întregii discipline. Iată câteva dintre acestea:

 • Regula adunării și scăderii: Aceasta este una dintre primele reguli în matematică. Ea se referă la operațiile de adunare și scădere a numerelor. În esență, această regulă spune cum se efectuează calculele cu numere întregi, fracții sau numere zecimale.
 • Regula înmulțirii și împărțirii: Această regulă se referă la operațiile de înmulțire și împărțire a numerelor. Ea descrie cum se efectuează calculele cu numere întregi, fracții și zecimale atunci când se folosesc aceste două operații.
 • Proprietățile numerelor: Acestea includ proprietățile cum ar fi asociativitatea, comutativitatea și distributivitatea. Ele descriu cum operațiile matematice se comportă în ceea ce privește schimbarea ordinii numerelor și efectuarea calculelor.
 • Regula puterilor și radicalilor: Această regulă se aplică la calculele cu puteri și radicali (rădăcini). Ea stabilește cum să ridici un număr la o anumită putere sau cum să calculezi rădăcina unui număr.
 • Teorema lui Pitagora: Această teoremă este fundamentală în geometrie și se aplică la triunghiurile dreptunghice. Ea afirmă că suma pătratelor lungimilor catetelor este egală cu pătratul lungimii ipotenuzei.
 • Regula proporționalității: Această regulă descrie relația dintre două sau mai multe cantități care sunt proporționale, fie direct, fie invers. Regula de trei simplă este un exemplu al acestei reguli.
 • Teorema lui Euclid despre numerele prime: Această teoremă afirmă că există un număr infinit de numere prime. Ea a fost formulată de Euclid, un matematician grec antic, și este una dintre cele mai importante teoreme din teoria numerelor.
 • Axiomele geometriei lui Euclid: Euclid a formulat o serie de axiome sau afirmații de bază în geometrie, care au servit ca fundație pentru întreaga teorie a geometriei euclidiene.
 • Regula lui De Morgan: Această regulă se aplică la operații logice și descrie cum se neagă sau se combină propoziții în logică.
 • Teorema fundamentală a calculului: Această teoremă din calculul diferențial și integral afirmă că derivatele și integralele sunt operații inversate una față de cealaltă, și deschide calea pentru dezvoltarea calculului.

Regula de trei simplă este o unealtă matematică fundamentală și versatilă, care ne ajută să rezolvăm o gamă largă de probleme practice și să înțelegem relațiile de proporționalitate dintre cantități. 

Cu ajutorul acestei reguli simple, putem calcula prețuri, distanțe, rate, cantități și multe altele în diferite contexte, de la economie la știință și inginerie. Regula de trei simplă nu doar ne oferă instrumente esențiale pentru luarea deciziilor în viața de zi cu zi și în domeniile profesionale, ci ne ajută și să dezvoltăm gândirea logică și abilitățile de rezolvare a problemelor.

 Este o componentă esențială a educației matematice și continuă să fie relevantă și utilă în societatea modernă.

Cele mai citite articole